Om øyene

Ved 70° finner du  det levende øyriket som ligger i Karlsøy kommune, en times kjøretur nord for Tromsø. Øyriket består av følgende bebodde øyer: Ringvassøy, Vannøy, Reinøy, Rebbenesøy og Karlsøy.

I tillegg er det flere øyer som tidligere har hatt bosetning, men som idag kun har et par feriehus eller hytter, slik som Helgøy og Nord Kvaløy.

Landskapsvernområde

Store deler av kommunen er landskapsvernområde, som omfatter blant annet Skipsfjorden på Vannøya, Nord-Kvaløy, Sør-Fugløy, Nord-Fugløy og Grøtøy. Her et det store åpne områder med mulighet for fiske, se sel og kobbe og blant annet oppleve havørn, lundefugler og ærfugler.

Kart over området