Guiding i Helgøy Kirke

En kjenner til at det har vært kirke på Helgøy fra før 1589, da den var anneks under Torsvåg. Den kirka som stod på Helgøy før den som er der i dag, var bygd ca 1660 og ble revet i 1889.

Dagens kirke ble opprinnelig bygd i Hemnes i Helgeland som korskirke i 1660/1741. Ble tatt ned i 1872 og satt opp på Senja nikkelverk på Hamn i 1876/77 som langkirke. Da nikkelverket ble nedlagt, ble den kjøpt og oppført som langkirke på Helgøy i 1888 og innviet 03.07.1889. Det er nydelige altertavler der, 2 malmklokker som er støpt i 1876 i Trondheim og flere flotte severdigheter som bør oppleves. Den gamle klokka som tilhørte den gamle Helgøykirken fra 1588, henger nå i gravkappellet i Dåfjord.

Det er flere middelalder figurer som er vakker å beskue. De kan være laget i Lubeck i siste halvdel av 1400-tallet.

Her er det lagt opp til omvisning med historiefortelling om kirken.